Item Infomation


Title: Thông tư Số: 26/2013/TT-BYT về Hướng dẫn hoạt động truyền máu
Issue Date: 2013
Publisher: Bộ Y Tế
Abstract: Thông tư này hướng dẫn hoạt động chuyên môn, kỹ thuật truyền máu, bao gồm: tuyển chọn người hiến máu, lấy máu, xét nghiệm, điều chế, bảo quản, vận chuyển, quản lý, sử dụng máu và chế phẩm máu trong điều trị; giám sát nguy cơ trong truyền máu; Hội đồng truyền máu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; lưu giữ hồ sơ và chế độ báo cáo.
Description: Thông tư 26/2013/TT-BYT Kèm PHỤ LỤC 1- DANH MỤC CÁC THUỐC CÓ NGUY CƠ GÂY ĐỘT BIẾN DI TRUYỀN KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG Ở NGƯỜI HIẾN MÁU
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/6508
Appears in CollectionsBST Luật và các văn bản pháp luật
Giáo trình, Tài liệu Khoa Kỹ thuật Y học
ABSTRACTS VIEWS

64

FULLTEXT VIEWS

9

Files in This Item: