Item Infomation


Title: Thông tư số 22-2011-TT-BYT: Quy định tổ chức và hoạt động của khoa dược bệnh viện
Issue Date: 2011
Publisher: Bộ Y Tế
Abstract: Thông tư này quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện, chức trách, nhiệm vụ của các chức danh trong khoa Dược bệnh viện.
Description: Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25/7/2011 và thay thế quy định về “Quy chế công tác khoa Dược”, “Dược sĩ phụ trách kho và cấp phát”, “Dược sĩ pha chế thuốc” và “Trưởng khoa Dược” trong Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/6662
Appears in CollectionsBST Luật và các văn bản pháp luật
ABSTRACTS VIEWS

31

FULLTEXT VIEWS

1

Files in This Item: