Item Infomation


Title: Nghị định số 131/2020/NĐ-CP: Quy định về tổ chức,hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Authors: Nguyễn, Xuân Phúc
Issue Date: 2020
Publisher: Thủ Tường Chính Phủ
Abstract: Nghị định này quy định về tổ chức dược lâm sàng; hoạt động dược lâm sàng và trách nhiệm thực hiện hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có hoạt động sử dụng thuốc theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/6674
Appears in CollectionsBST Luật và các văn bản pháp luật
ABSTRACTS VIEWS

56

FULLTEXT VIEWS

11

Files in This Item: