Item Infomation


Title: Nghiên cứu nâng cao độ bền dai của nhựa epoxy Epikote 828 bằng oligoester Epikaa 101
Authors: Nguyễn, Chí Đạt
Advisor: Phạm, Anh Tuấn
Issue Date: 2023
Publisher: Phenikaa University
Abstract: Trong nghiên cứu này, tác giả đã tiến hành tái sử dụng Oligoester từ quá trình tổng hợp Polyester không no: Đã biến tính nhựa Epoxy với 5% Oligoester, khảo sát tính chất đặc trưng bằng chỉ số acid, độ nhớt, khối lượng riêng của Oligoester và tính chất cơ lý sau đóng rắn, phân tích nhiệt vi sai DSC và phân tích tính chất cơ động lực DMA, phổ hồng ngoại biến đổi FTIR. Kết quả thu được cho thấy độ bền kéo tăng 25,4%, modul kéo tăng 0,04%, độ bền uốn tăng 6,3%, modul uốn tăng 26.6% so với mẫu không biến tính. Nghiên cứu trong đồ án cho thấy việc bổ sung Oligoester với hàm lượng Oligoester 5,0% KL là tối ưu giúp nhựa tăng tính chất cơ lý và cải thiện khả năng bền dai của nhựa Epoxy.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/6739
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

141

FULLTEXT VIEWS

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • 180110187 - Nguyễn Chí Đạt.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,72 MB

    • Format : Adobe PDF