Item Infomation


Title: Nghiên cứu chế tạo vật liệu keo dán từ nhựa polyester không no biến tính amin
Authors: Phạm, Thị Hải Vân
Advisor: Vũ, Ngọc Hùng
Hà, Thị Hà
Issue Date: 2023
Publisher: Phenikaa University
Abstract: Cùng với sự phát triển của xã hội hiện nay, công nghệ chế tạo và sử dụng vật liệu keo dán đang ngày càng đa dạng. Các loại keo dán truyền thống dần dần đã và đang được thay thế bằng các loại keo dán có tính năng kỹ thuật tốt, giá cả phải chăng. Trong lĩnh vực sản xuất đá nhân tạo, keo dán được sử dụng với số lượng rất lớn, dùng để kết nối các sản phẩm đá lại với nhau. Mặt khác, keo dán đi từ nhựa PEKN biến tính amin có những ưu điểm như: tính chất cơ lý tốt, độ cứng cao, dễ gia công và giá thành rẻ, chịu được hóa chất, thời gian sống của nhựa PEKN biến tính amin lâu hơn so với nhựa PEKN thông thường. Luận văn “Nghiên cứu chế tạo vật liệu keo dán từ nhựa Polyester không no biến tính amin” bao gồm ba phần: phần Tổng quan, phần Thực nghiệm và các phương pháp nghiên cứu, phần Kết quả và thảo luận.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/6741
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

174

FULLTEXT VIEWS

10

Files in This Item:
Thumbnail
  • 18010216 - Phạm Thị Hải Vân.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,47 MB

    • Format : Adobe PDF