Item Infomation


Title: Nghiên cứu thay thế cấu tử anhydride phthalic trong mạch phân tử nhựa polyester không no bằng acid adipic (AD)/methylhexahydro phthalic anhydride (MHHPA)
Authors: Nguyễn, Thị Hiên
Advisor: Phạm, Thị Lan Hương
Hà, Thu Hương
Issue Date: 2023
Publisher: Phenikaa University
Abstract: Nhựa polyester không no (PEKN) là một loại nhựa nhiệt rắn phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có lĩnh vực sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh. Khóa luận này trình bày tổng quan về một số phương pháp tổng hợp, tính chất và ứng dụng của nhựa PEKN. Tiến hành chế tạo nhựa polyester không no bằng cách thay thế cấu tử anhydride phthalic (AP) bằng hai cấu tử acid adipic (AD) và methylhexahydrophthalic anhydride (MHHPA) sử dụng phương pháp trùng ngưng nóng chảy. Các mẫu được chế tạo với các tỷ lệ thay thế 0; 10; 15; 20; 25% mol AD, 0; 25; 50; 75; 100% mol MHHPA, 10/90; 15/85 % mol AD/MHHPA. Sau khi chế tạo các mẫu này được khảo sát khảo sát đầy đủ các thông số kỹ thuật, tính chất cơ lý, độ bền nhiệt. Đồng thời đánh giá khả năng chịu bức xạ UV của mẫu nhựa sau thời gian chiếu UV 1000 giờ, cho thấy mẫu M10 (15/85% mol AD/MHHPA) có tính chất cơ lý, độ bền nhiệt vượt trội hơn so với mẫu không biến tính, việc thay thế các cấu tử giúp cải thiện và năng cao các đặc tính kỹ thuật của nhựa PEKN.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/6744
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

129

FULLTEXT VIEWS

9

Files in This Item:
Thumbnail
  • 18010193 - Nguyễn Thị Hiên.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,95 MB

    • Format : Adobe PDF