Search

Current filters:

Current filters:

Subject

Date issued

Has File(s)

Search Results

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.002 seconds).
  • <<
  • 1
  • >>
  • Authors: Cao, Thị Thúy Quỳnh;  Advisor: Lê, Thị Liên Hương;  Co-Author: - (2020)

    Khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về Kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả sản xuất kinh doanh. Phân tích thực trạng công tác kế toán Kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả sản xuất kinh doanh. - Đưa ra những nhận xét chung về Kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại đơn vị, từ đó đưa ra những biện pháp nhằm hoàn thiện Kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu & Thương mại PTM