Search

Current filters:Current filters:Subject

Has File(s)

Search Results

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.001 seconds).
  • <<
  • 1
  • >>
  • Authors: Tô, Tuấn Anh;  Advisor: Nguyễn, Phương Thảo;  Co-Author: - (2020)

    Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật hợp đợp đồng mua bán hàng hóa, tiến hành phân tích được thực trạng pháp luật và thực hiện HĐMBHH ở Việt Nam. Qua những phân tích trên, Khóa luận hướng tới nhiệm vụ đề xuất một số giải hoàn thiện cũng như hiệu quả thực hiện pháp luật hợp đồng mua bán hàng hóa Việt Nam