Search

Current filters:Current filters:Date issued

Search Results

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.0 seconds).
  • <<
  • 1
  • >>
  • Authors: Hà, Quang Vượng;  Advisor: Diêm, Thị Thanh Hải;  Co-Author: - (2020)

    Tìm hiểu công tác kế toán kế toán tại Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia. Tìm ra thế mạnh và tồn tại yếu kém trong công tác kế toán của đơn vị và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia