Item Infomation


Title: Nghiên cứu chiết xuất, phân lập và đánh giá tác dụng của saponin từ Sâm Vũ Diệp tới chức năng ty thể tế bào cơ tim chuột H9C2
Authors: Dương, Ngọc Thành
Advisor: Vũ, Thị Thu
Nguyễn, Hữu Tùng
Issue Date: 2023
Publisher: Phenikaa University
Abstract: Nghiên cứu chiết xuất, phân lập và đánh giá tác dụng của saponin từ Sâm Vũ Diệp tới chức năng ty thể tế bào cơ tim chuột H9C2
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/8886
Appears in CollectionsLuận văn ThS Khoa Dược
ABSTRACTS VIEWS

30

FULLTEXT VIEWS

5

Files in This Item:
Thumbnail
  • 21800012-DuongNgocThanh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,51 MB

    • Format : Adobe PDF