Item Infomation


Title: Nghiên cứu và phát triển phương pháp định vị độ chính xác cao cho robot tự hành dựa trên công nghệ nhận dạng vật thể
Authors: Nhâm, Văn Tùng
Advisor: Nguyễn, Duy Vinh
Issue Date: 2023
Publisher: Phenikaa University
Abstract: Nghiên cứu và phát triển phương pháp định vị độ chính xác cao cho robot tự hành dựa trên công nghệ nhận dạng vật thể
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/8889
Appears in CollectionsLuận văn ThS Khoa Kỹ thuật ô tô và năng lượng
ABSTRACTS VIEWS

26

FULLTEXT VIEWS

5

Files in This Item:
Thumbnail
  • 21800055_NhamVanTung.pdf
      Restricted Access
    • Size : 8,16 MB

    • Format : Adobe PDF