Item Infomation


Title: Nghiên cứu xây dựng mô hình điều khiển cho hệ thống treo chủ động trên xe con 5 chỗ
Authors: Nguyễn, Mạnh Long
Advisor: Trần, Thị Thu Hương
Issue Date: 2023
Publisher: Phenikaa University
Abstract: Nghiên cứu xây dựng mô hình điều khiển cho hệ thống treo chủ động trên xe con 5 chỗ
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/8892
Appears in CollectionsLuận văn ThS Khoa Kỹ thuật ô tô và năng lượng
ABSTRACTS VIEWS

26

FULLTEXT VIEWS

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 21800045_NguyenManhLong.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,64 MB

    • Format : Adobe PDF