Search

Current filters:
Current filters:
Author

Has File(s)

Search Results

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.001 seconds).
  • <<
  • 1
  • >>
  • Authors: Sa, Thị Hạnh;  Advisor: Diêm, Thị Thanh Hải;  Co-Author: - (2020)

    Phân tích và đánh giá thực trạng tuyển dụng nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A, làm rõ những ưu nhược điểm của công tác tuyển dụng để từ đó đưa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự của công ty. Đề xuất định hướng và một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A.