Search

Current filters:
Current filters:
Has File(s)

Search Results

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.0 seconds).
  • <<
  • 1
  • >>
  • Authors: Ngân, Văn Hải;  Advisor: Nguyễn, Văn Kỳ;  Co-Author: - (2020)

    Tìm hiểu Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư sản xuất và phát triển công nghệ mới HANOITECH. Các chính sách hoạch toán và thanh toán lương cho người lao động, tìm hiểu thực tế doanh nghiệp đã có những chính sách sử dụng lao dộng như thế nào. Đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư sản xuất và phát triển công nghệ mới HNOITECH