Item Infomation


Title: Nghiên cứu việc áp dụng các chiến lược ghi chú trong dịch nối tiếp đối với sinh viên năm thứ ba Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Phenikaa
Authors: Tạ, Thu Hà
Advisor: Hoàng, Văn Hoạt
Issue Date: 2023
Publisher: Phenikaa University
Abstract: Nghiên cứu việc áp dụng các chiến lược ghi chú trong dịch nối tiếp đối với sinh viên năm thứ ba Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Phenikaa
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/8904
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Tiếng Anh
ABSTRACTS VIEWS

31

FULLTEXT VIEWS

7

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19010272_TaThuHa.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,43 MB

    • Format : Adobe PDF