Item Infomation


Title: Nghiên cứu đặc điểm ngữ nghĩa của các động từ hành động trong những bài diễn văn tại Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu COP 26
Authors: Lương, Hoài Bão Toàn
Advisor: Nguyễn, Thị Thùy Linh
Issue Date: 2023
Publisher: Phenikaa University
Abstract: Nghiên cứu đặc điểm ngữ nghĩa của các động từ hành động trong những bài diễn văn tại Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu COP 26
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/8915
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Tiếng Anh
ABSTRACTS VIEWS

35

FULLTEXT VIEWS

10

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19010280-LuongHoaiBaoToan.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,77 MB

    • Format : Adobe PDF