Item Infomation


Title: Nghiên cứu chế tạo và tính chất cảm biến nhiệt độ quang học của vật liệu CaZrO3: Er-Yb-Mo
Authors: Nguyễn, Sỹ Diệp
Advisor: Hoàng, Như Vân
Issue Date: 2023
Publisher: Phenikaa University
Abstract: Nghiên cứu chế tạo và tính chất cảm biến nhiệt độ quang học của vật liệu CaZrO3: Er-Yb-Mo
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/8922
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

51

FULLTEXT VIEWS

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 18010186_NguyenSyDiep.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,59 MB

    • Format : Adobe PDF