Item Infomation


Title: Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút C. Ban hành kèm theo Quyết định số 2065/QĐ-BYT ngày 29/04/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Authors: Nguyễn, Trường Sơn
Issue Date: 2021
Publisher: Bộ Y tế
Abstract: HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM GAN VI RÚT C (Ban hành kèm theo Quyết định số 2065/QĐ-BYT ngày 29 tháng 04 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/8977
Appears in CollectionsBST Luật và các văn bản pháp luật
ABSTRACTS VIEWS

29

FULLTEXT VIEWS

7

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2065_QD-BYT_472720.doc
      Restricted Access
    • Size : 345 kB

    • Format : Microsoft Word