Item Infomation


Title: Quyết định 1762/QĐ-BYT ngày 17/04/2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị suy tim mạn tính" do Bộ Y tế ban hành
Authors: Nguyễn, Trường Sơn
Issue Date: 2020
Publisher: Bộ Y tế
Abstract: Quyết định 1762/QĐ-BYT ngày 17/04/2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị suy tim mạn tính" do Bộ Y tế ban hành
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/8984
Appears in CollectionsBST Luật và các văn bản pháp luật
ABSTRACTS VIEWS

24

FULLTEXT VIEWS

0

Files in This Item: