Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.001 seconds).
  • <<
  • 1
  • >>
  • Authors: Phan, Minh Hoàng Anh; Triệu, Minh Quang;  Advisor: Ngô, Hồng Sơn;  Co-Author: - (2020)

    "Tìm hiểu về phần mềm mã nguồn mở Educat, các tính năng, các ưu nhược điểm của Educat. So sánh phần mềm educat với các phần mềm khác. Từ đó rút ra được cái nhìn tổng quan về phần mềm educat. Tìm hiểu Open educat, một modun tích hợp của Educat về quản lý giáo dục, các tính năng của Open educat. Tìm hiểu về HTML và ứng dụng ODO và xây dựng website. Triển khai ứng dụng Open educat cho hệ thống quản lý thư viện."