Item Infomation


Title: Các yếu tố liên quan đến quyết định lựa chọn địa điểm làm việc của sinh viên điều dưỡng sau tốt nghiệp
Authors: Trần, Thị Phương Thảo
Advisor: Nguyễn, Thị Quỳnh Trang
Issue Date: 2023
Publisher: Phenikaa University
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu: 1. Mô tả dự định về địa điểm làm việc sau khi tốt nghiệp của sinh viên khoa Điều Dưỡng các trường Đại học, Cao đẳng trên Hà Nội 2. Mô tả một số yếu tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn địa điểm làm việc của Đối tượng nghiên cứu Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang, gửi bộ câu hỏi đến sinh viên điều dưỡng đang học năm 2,3,4 tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội với cỡ mẫu là 169 qua biểu mẫu Google Form. Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện và xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS20. Kết quả: Hầu hết sinh viên đều chọn làm việc theo đúng ngành mình đang theo học với tỉ lệ 93.5%. Với nhu cầu làm việc trong nước, tỷ lệ sinh viên chọn làm việc tại bệnh viện công sau khi tốt nghiệp chiếm 38.1%; bệnh viện, phòng khám tư chiếm 44.6%. Với nhu cầu XKLĐ và học tiếp lên ThS, TS chỉ chiếm 10.1%. Còn lại 7.2%, hai tỉ lệ này còn thấp. Về nơi ở hiện tại, đối tượng cư trú tại Hà Nội lựa chọn làm việc trong nước tại các cơ sở y tế công, tư chiếm tỷ lệ cao hơn đối tượng ở các tỉnh khác với tỉ lệ lần lượt là 31.3%;40.4% và 7.2%;4.8%. Tất cả các yếu tố đều tác động ảnh hưởng đến việc lựa chọn địa điểm làm việc của sinh viên điều dưỡng sau tốt nghiệp. Tuy nhiên yếu tố điều kiện về dự định làm việc tác động nhiều nhất đến quyết định lựa chọn địa điểm làm việc của sinh viên với 69.8% sinh viên đồng ý với quan điểm môi trường và điều kiện làm việc năng động hiện đại chính là yếu tố thúc đẩy họ nhất. Từ khóa: Yếu tố, quyết định, lựa chọn, địa điểm, sinh viên
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/9606
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Điều dưỡng
ABSTRACTS VIEWS

243

FULLTEXT VIEWS

14

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19010123_TranThiPhuongThao.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,67 MB

    • Format : Adobe PDF