Item Infomation


Title: Kiến thức về hành vi quan hệ tình dục an toàn của sinh viên đồng tính nam tại Hà Nội
Authors: Trần, Quang Duy
Advisor: Hoàng, Thị Xuân Hương
Issue Date: 2023
Publisher: Phenikaa University
Abstract: Mục tiêu: (1) Mô tả kiến thức về hành vi quan hệ tình dục an toàn của sinh viên đồng tính nam tại Hà Nội và (2) Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kiến thức về hành vi quan hệ tình dục an toàn của sinh viên đồng tính nam tại Hà Nội. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang trên 120 sinh viên đồng tính nam tại Hà Nội. Kết quả: Nghiên cứu cho thấy độ tuổi trung bình là 20.52 ± 1.64, độc thân (75%), và lý do quan hệ tình dục với bạn tình nam là vì tình yêu (65%). Điểm trung bình kiến thức của sinh viên về hành vi quan hệ tình dục an toàn là 79.21 ± 27.28, kiến thức về hành vi quan hệ tình dục an toàn đã có nhiều điểm tốt (đạt điểm 3 trên thang điểm 4 – 3 / 4). Tuy nhiên, có một số hành vi có điểm kiến thức thấp và có khả năng dẫn đến việc lây truyền các bệnh lây truyền qua đường tình dục như: điểm trung bình sinh viên hoàn toàn đồng ý sử dụng bao cao su khi quan hệ còn thấp (3.27 / 4), điểm trung bình sinh viên khi quan hệ tình dục qua đường miệng mà có sử dụng biện pháp bảo vệ còn thấp (2.64 / 4). Đặc biệt, điểm trung bình sinh viên sử dụng găng tay cao su cho màn dạo đầu khi bị đứt tay hoặc trầy xước là rất thấp (1.43 / 4). Kết luận: Kết quả nghiên cứu cho thấy kiến thức về hành vi quan hệ tình dục cần được nâng cao và quan tâm trong bối cảnh hiện nay.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/9617
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Điều dưỡng
ABSTRACTS VIEWS

45

FULLTEXT VIEWS

9

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19010096_TranQuangDuy.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,47 MB

    • Format : Adobe PDF