Item Infomation


Title: Nghiên cứu về giới từ Tiếng Anh, những khó khăn mà người Việt gặp phải khi học giới từ và một số giải pháp khắc phục = A study on the english prepositions, some difficulties that vietnamese learners have got when learning and solutions
Authors: Nguyễn, Thị Minh Thư
Advisor: Trần, Văn Trọng
Issue Date: 2022
Publisher: Phenikaa University
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu là giúp người học có cái nhìn tổng quan cũng như chức năng và cách sử dụng của giới từ. Đồng thời nghiên cứu cũng chỉ ra những khó khăn mà người học hay măc sphair khi sử dụng giới từ và đề xuất những giải pháp phù hợp để giải quyết những khó khăn đó. Phương pháp được sử dụng trong luận văn là phân tích số liệu và phương pháp diễn giải để tổng hợp các dữ liệu, giả thuyết. Kết quả mà nghiên cứu mong muốn đạt được là giúp người học có thể cải thiện kĩ năng tiếng anh liên quan tới giới từ
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/9723
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Tiếng Anh
ABSTRACTS VIEWS

66

FULLTEXT VIEWS

13

Files in This Item:
Thumbnail
  • 29062022KLTN_NguyenThiMinhThu.pdf
      Restricted Access
    • Size : 851,16 kB

    • Format : Adobe PDF