TRUNG TÂM THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA

Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội

Telephone : 0246.6291 8118 | Số máy lẻ: 117

Email : elib@phenikaa-uni.edu.vn