Browsing by Author Nguyễn, Thị Hồng Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 2] / 2
  • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Anh;  Advisor: Lê, Thị Liên Hương;  Co-Author: - (2020)

    Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực chỉ ra ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong công tác tuyển dụng nguồn nhân lực và đề xuất giải pháp hoàn thiện và nâng cao công tác tuyển dụng tại công ty CP Công nghệ và Truyền thông Năm Sao giúp công ty củng cố và duy trì nguồn nhận lực có số lượng và chất lượng lao động phù hợp, cần thiết cho công ty để đạt được mục đích đề ra.
  • Authors: Phạm, Thị Thùy Dung; Đỗ, Xuân Viện; Vũ, Minh Thúy; Nguyễn, Thị Hồng Anh;  Advisor: -;  Co-Author: - (2022)

    Việt Nam là một quốc gia Đông Nam Á bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Kinh nghiệm và thành tựu trong phòng chống dịch SARS trước đây đã giúp Việt Nam có những quyết sách ứng phó kịp thời và hiệu quả với COVID-19 nhưng đại dịch vẫn đặt gánh nặng lớn lên vai các điều dưỡng trực tiếp chăm sóc người bệnh. Mục tiêu: Tìm hiểu kinh nghiệm và cảm nhận của điều dưỡng viên tuyến đầu, những người trực tiếp chăm sóc cho người nhiễm SARS-CoV-2.