Item Infomation


Title: Nguyên lý kỹ thuật điện tử
Authors: Trần, Quang Vinh
Advisor: Chử, Văn An
Issue Date: 2007
Publisher: Giáo dục
Abstract: Tài liệu Nguyên lý Kỹ thuật điện tử trình bày về nguyên tắc hoạt động cơ bản của các linh kiện và mạch điện tử thông dụng. Ngày nay kỹ thuật điện tử được áp dụng hêt sức rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ và đời sống.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/3943
Appears in CollectionsBài giảng ĐT Khoa Cơ khí – Cơ điện tử
ABSTRACTS VIEWS

32

VIEWS & DOWNLOAD

7

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyên Lý Kỹ Thuật Điện Tử- Khoa CK CĐT_0001.pdf
      Restricted Access
    • Size : 18,12 MB

    • Format : Adobe PDF