Item Infomation


Title: Nghiên cứu tình trạng rối loạn ngôn ngữ và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân đột quỵ não đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai năm 2021
Authors: Nguyễn, Đức Việt
Advisor: Cao, Minh Châu
Lương, Tuấn Khanh
Issue Date: 2022
Publisher: Phenikaa University
Abstract: Rối loạn ngôn ngữ và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân đột quỵ não đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai chiếm tỷ lệ cao. Trong các yếu tố liên quan thì tình trạng nhận thức tương quan mạnh nhất với rối loạn ngôn ngữ, tiếp đến là căng thẳng, lo âu, trầm cảm và sự hỗ trợ xã hội.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/4559
Appears in CollectionsLuận văn ThS Khoa Điều dưỡng
ABSTRACTS VIEWS

112

FULLTEXT VIEWS

1

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyễn Đức Việt- 19800052- Thạc sĩ Điều Dưỡng.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,02 MB

    • Format : Adobe PDF