Item Infomation


Title: Căng thẳng nghề nghiệp của điều dưỡng bệnh viện bệnh nhiệt đới TW trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và một số yếu tố liên quan
Authors: Nguyễn, Thị Thường
Advisor: Vũ, Đình Phú
Issue Date: 2021
Publisher: Phenikaa University
Abstract: Mô tả thực trạng căng thẳng nghề nghiệp của điều dưỡng bệnh viện bệnh nhiệt đới TW trong bối cảnh dịch bệnh covid-10 và một số yếu tố liên quan.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/4565
Appears in CollectionsLuận văn ThS Khoa Điều dưỡng
ABSTRACTS VIEWS

103

FULLTEXT VIEWS

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyễn Thị Thường- 19800045- Thạc sĩ Điều Dưỡng.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,9 MB

    • Format : Adobe PDF