Item Infomation


Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường Đại học của học sinh THPT: Kết quả điều tra năm 2020
Authors: Lê, Thị Mỹ Linh
Advisor: Khúc, Văn Quý
Issue Date: 2020
Abstract: Tìm hiểu mức độ hài lòng của sinh viên về lựa chọn trường đại học. - Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường đại học của học sinh THPT. - Đề xuất một số giải pháp để thu hút thí sinh vào trường đại học
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/473
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

498

VIEWS & DOWNLOAD

80

Files in This Item:
Thumbnail
 • LÊ THỊ MỸ LINH - KLTN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,06 MB

  • Format : Adobe PDF

 • LÊ THỊ MỸ LINH - Slide KLTN.pptx
    Restricted Access
  • Size : 1,76 MB

  • Format : Microsoft Powerpoint XML