Item Infomation


Title: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của Nhà hàng O2 Garden
Authors: Cao, Anh Tuấn
Advisor: Dương, Thị Thanh Hương
Issue Date: 2020
Abstract: Nghiên cứu làm sáng tỏ mặt lý luận về vấn đề chất lượng dịch vụ trong hệ thông nhà hàng, Nghiên cứu đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ tại Nhà hàng O2 Garden, Đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ của Nhà hàng O2 Garden trong thời gian tới.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/480
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

303

FULLTEXT VIEWS

29

Files in This Item:
Thumbnail
  • Cao Tuan Anh - Khoa Luan.pdf
      Restricted Access
    • Size : 617,99 kB

    • Format : Adobe PDF