Item Infomation


Title: Thực trạng và giải pháp công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH Nam Phương
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Ưng
Advisor: Dương, Thị Thanh Hương
Issue Date: 2020
Abstract: Hệ thống cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng nhân sự. Từ những cơ sở lý luận đó vận dụng vào tìm hiểu thực tế công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Nam Phương. Phân tích những ưu điểm và hạn chế trong quá trình tuyển dụng nhân sự của công ty. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp và kiến nghị giúp công ty khắc phục và hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự hơn.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/481
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

817

FULLTEXT VIEWS

54

Files in This Item:
Thumbnail
 • Khóa luận - Nguyen Thi Thuy Ung.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,03 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Slide.pptx
    Restricted Access
  • Size : 1,74 MB

  • Format : Microsoft Powerpoint XML