Item Infomation


Title: Tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai theo pháp luật đất đai Việt Nam hiện nay
Authors: Trần, Quang Lâm
Advisor: Nguyễn, Phương Thảo
Issue Date: 2020
Abstract: Tìm hiểu nội dung lý luận chung về tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai. Đánh giá thực trạng quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai tại Việt Nam. Định hướng và đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai tại Việt Nam.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/524
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

223

FULLTEXT VIEWS

19

Files in This Item:
 • PowerPoint LKT.pptx
    Restricted Access
  • Size : 3,69 MB

  • Format : Microsoft Powerpoint XML

 • Thumbnail
 • Khóa luận LKT - Tran Quang Lam.pdf
    Restricted Access
  • Size : 742,59 kB

  • Format : Adobe PDF