Item Infomation


Title: Nghị định số 86/2018/NĐ-CP – Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
Authors: Chính phủ
Issue Date: 2018
Abstract: Nghị định số 86/2018/NĐ-CP – Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/545
Appears in CollectionsBST Luật và các văn bản pháp luật
ABSTRACTS VIEWS

31

FULLTEXT VIEWS

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nghi dinh 99.2019 Thi hanh sua doi bo sung luat gd dh.signed.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,54 MB

    • Format : Adobe PDF