Item Infomation


Title: Kết quả thực hiện phương pháp xoa bóp bấm huyệt trong điều trị và chăm sóc bệnh nhân bị hội chứng cổ vai gáy tại khoa A11- Viện y học cổ truyền quân đội năm 2022
Authors: Đinh, Duy Dũng
Advisor: Nguyễn, Đình Nhân
Hoàng, Thị Xuân Hương
Issue Date: 2022
Publisher: Phenikaa University
Abstract: Mô tả kết quả điều trị và chăm sóc của bệnh nhân đã được chẩn đoán xác định đau vùng cổ vai gáy và sự hài lòng của người bệnh bị hội chứng cổ vai gáy tại Khoa A11-Viện Y học cổ truyền Quân đội về kết quả điều trị và chăm sóc.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/6631
Appears in CollectionsLuận văn ThS Khoa Điều dưỡng
ABSTRACTS VIEWS

80

FULLTEXT VIEWS

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • Đinh Duy Dũng.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,08 MB

    • Format : Adobe PDF