Item Infomation


Title: Thực trạng một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị của người bệnh điều trị ngoại trú bệnh lơ xê mi kinh dòng bạch cầu hạt tại Viện huyết học truyền máu trung ương năm 2022
Authors: Cao, Sỹ Trung
Advisor: Trần, Thị Kiều My
Issue Date: 2023
Publisher: Phenikaa University
Abstract: 1. Mô tả thực trạng tuân thủ điều trị của người bệnh điều trị ngoại trú bệnh lơ xê mi kinh dòng bạch cầu hạt tại Viện huyết học truyền máu Trung ương năm 2022 2. Xác định một số yếu tố liên quan đến việc tuân thủ điều trị của người bệnh điều trị ngoại trú bệnh lơ xê mi kinh dòng bạch cầu hạt tại Viện huyết học truyền máu Trung ương năm 2022.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/6642
Appears in CollectionsLuận văn ThS Khoa Điều dưỡng
ABSTRACTS VIEWS

57

FULLTEXT VIEWS

5

Files in This Item:
Thumbnail
  • Cao Sỹ Trung- 20800012.pdf
      Restricted Access
    • Size : 907,78 kB

    • Format : Adobe PDF