Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

Results 21-23 of 23 (Search time: 0.004 seconds).
  • Authors: Vũ, Thu Quỳnh;  Advisor: Hồ, Hồng Hải;  Co-Author: - (2021)

    Hệ thống, phân tích làm rõ những lý luận cơ bản về mua bán và sáp nhập công ty và khuân mẫu kế toán mua bán và sáp nhập công ty trong doanh nghiệp. Các mô hình định giá, những ảnh hưởng của các mô hình định giá đến kế toán. Nghiên cứu, phân tích mang tính khuôn mẫu đầy đủ về thực trạng kế toán các công ty Việt Nam dưới kế toán mua bán và sáp nhập.