Search

Current filters:


Current filters:


Author

Subject

Has File(s)

Search Results

Results 1-2 of 2 (Search time: 0.001 seconds).
  • <<
  • 1
  • >>
  • Authors: Phạm, Thị Anh;  Advisor: Phạm, Anh Tuấn;  Co-Author: - (2024)

    "Nhũ tương acrylic chủ yếu được sử dụng làm chất tạo màng của sơn latex, chiếm một vị trí quan trọng trong thị trường chất phủ và ứng dụng của nó vẫn đang được mở rộng. Trong những năm gần đây, sự phát triển và ứng dụng của nhựa acrylic phân tán trong nước ngày càng thu hút được nhiều sự quan tâm và nó được sử dụng rộng rãi trong các lớp phủ công nghiệp, dân dụng. Trong đồ án này, đã tìm ra được quy trình công nghệ và công thức phối liệu phù hợp để tổng hợp nhựa acrylic theo phương pháp nhũ tương. Theo đó, đã tổng hợp thành công nhựa acrylic nhũ tương có công thức phối liệu như sau: Nước 42,8%; chất nhũ hóa Tween 85 là 8%; Butyl acrylate (BA) là 20%; Axit acrylic (AA) là 8,8%; Methyl methacrylate (MMA) là 19,4% và chất xúc tác Persulfate kali (K2S2O8) là 1%. Sản phẩm nhựa acrylic ...

  • Authors: Phạm, Bá Tuấn;  Advisor: Vũ, Ngọc Hùng;  Co-Author: - (2024)

    Sơn chiếm một vai trò quan trọng trong đời sống của con người, nhất là các loại sơn sử dụng dung môi gốc nước ngày càng được ưu tiên sử dụng, phổ biến nhất là sơn acrylate. Trong các thành phần của sơn thì nhựa (chất tạo màng) đóng vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng đến các tính chất của sơn. Tuy nhiên hiện nay chủ yếu chế tạo sơn dựa trên nhựa có sẵn, rất ít các công trình nghiên cứu tại Việt Nam nghiên cứu quá trình tổng hợp loại nhựa này đi từ các monomer. Việc tổng hợp copolymer từ các monomer ban đầu có thể khảo sát ảnh hưởng của một số thành phần đến tính chất của nhựa thu được và so sánh với nhựa thương mại sẵn có. Trong nghiên cứu này tác giả đã tiến hành tổng hợp copolymer bằng phản ứng trùng hợp nhũ tương từ các monomer 2-ethylhexyl acrylate, methyl methacrylate, Styren, ac...