Search

Current filters:Current filters:Author

Subject

Has File(s)

Search Results

Results 1-2 of 2 (Search time: 0.002 seconds).
  • <<
  • 1
  • >>
  • Authors: Nguyễn, Hữu Hải;  Advisor: Diêm, Thị Thanh Hải;  Co-Author: - (2020)

    Giúp ích cho bộ phận quản trị bán hàng tại Công ty CP Vicostone trong việc hoàn thiện mọi công tác tuyển dụng nhân sự đem lại lợi ích và hiệu quả cao trong tương lai về quản trị bán hàng một cách hoàn thiện và tuyệt đối nhất. Định hướng cho sự phát triển của Công ty của bộ phận quản trị bán hàng. Nâng cao các kiến thức giữa lý thuyết và thực tiễn được chuyên sâu và hiểu biết hơn trong công tác quản trị bán hàng.