Item Infomation


Title: Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh và mức độ hài lòng ở người bệnh viêm phổi mắc phải tại cộng đồng điều trị ngoại trú tại bệnh viện ĐKQT Thu Cúc
Authors: Bùi, Khánh Ly
Advisor: Phạm, Minh Hưng
Issue Date: 2023
Publisher: Phenikaa University
Abstract: Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh và mức độ hài lòng ở người bệnh viêm phổi mắc phải tại cộng đồng điều trị ngoại trú tại bệnh viện ĐKQT Thu Cúc. Khảo sát các diễn biến lâm sàng và đánh giá mức độ hài lòng.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/8884
Appears in CollectionsLuận văn ThS Khoa Dược
ABSTRACTS VIEWS

45

FULLTEXT VIEWS

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 21800010_BuiKhanhLy.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1 MB

    • Format : Adobe PDF