Item Infomation


Title: Quyết định 2058/QĐ-BYT ngày 14/05/2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số rối loạn tâm thần thường gặp" do Bộ Y tế ban hành
Authors: Nguyễn, Trường Sơn
Issue Date: 2020
Publisher: Bộ Y tế
Abstract: (Ban hành kèm theo Quyết định số 2058/QĐ-BYT Ngày 14 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/8981
Appears in CollectionsBST Luật và các văn bản pháp luật
ABSTRACTS VIEWS

9

FULLTEXT VIEWS

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2058_QD-BYT_442583.doc
      Restricted Access
    • Size : 1,13 MB

    • Format : Microsoft Word