Search

Current filters:


Current filters:


Search Results

Results 1-3 of 3 (Search time: 0.002 seconds).
  • <<
  • 1
  • >>
  • Authors: Lê, Quý Tuấn;  Advisor: Vũ, Văn Quang;  Co-Author: - (2021)

    Mục tiêu là giúp đỡ cho cán bộ mảng đào tạo của TTĐT&BDNVCSB quản lý về thông tin, điểm thi, v.v… của học viên một cách dễ dàng hơn. Và hướng tới sau này, khi toàn bộ máy tính trong trung tâm dùng mạng nội bộ sẽ phát triển và hoàn thiện sản phảm để các bộ phận khác có liên quan dễ dàng tra cứu thông tin mà không cần phải hỏi trực tiếp.

  • Authors: Phạm, Bá Khương;  Advisor: Vũ, Quang Dũng;  Co-Author: - (2024)

    - Xây dựng phần mèm quản lý tài sản được phát triển bằng ngôn ngữ python sử dụng framework django và sử dụng giao diện là admin pro thân thiện dễ dàng sử dụng với người dùng . Từ đó tạo ra phần mềm quản lý tài sản doanh nghiệp 1 cách hiệu quả và giảm thiểu rủi ro giúp doanh nghiêp.