Item Infomation


Title: Nghiên cứu mô hình tối ưu mạnh và thuật toán cho một lớp các bài toán lựa chọn địa điểm trong điều kiện nhất định
Authors: Đàm, Tiến Thành
Advisor: Tạ, Thúy Anh
Issue Date: 2023
Publisher: Phenikaa University
Abstract: Nghiên cứu một phiên bản mạnh của bài toán lựa chọn địa điểm để khai thác tối đa lợi nhuận trong thị trường cạnh tranh, giả định rằng mỗi khách chọn địa điểm để đến trong số tất cả các địa điểm có sẵn theo mô hình tối đa hóa độ khả dụng.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/9680
Appears in CollectionsLuận văn ThS Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

85

FULLTEXT VIEWS

17

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8480101_DamTienThanh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6,86 MB

    • Format : Adobe PDF