Item Infomation


Title: Đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân suy thận ,mạn tính chưa lọc máu điều trị ngoại chú tại bệnh viện Thận Hà Nội năm 2021
Authors: Phan, Thị Ánh Nguyệt
Advisor: Nguyễn, Thị Hoa Huyền
Issue Date: 2022
Publisher: Phenikaa University
Abstract: Đánh giá một số đặc điểm, tính chất bệnh và chất lượng cuộc sống của người bệnh suy thận mạn tính chưa lọc máu điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Thận Hà Nội năm 2021. 2) Xác định một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của người bệnh suy thận mạn tính chưa lọc máu điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Thận Hà Nội năm 2021
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/9708
Appears in CollectionsLuận văn ThS Khoa Điều dưỡng
ABSTRACTS VIEWS

44

FULLTEXT VIEWS

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19800035 - PhanThiAnhNguyet.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,76 MB

    • Format : Adobe PDF