Item Infomation


Title: Sử dụng phương pháp lập sơ đồ tư duy để cải thiện vốn từ vựng trong sinh viên chuyên Anh năm nhất tại Trường đại học Phenikaa= Using mind-mapping to improve english vocabulary among first-year english-Majored students at phenikaa university
Authors: Bùi, Thị Ngọc Anh
Advisor: Trần, Thị Thanh Hương
Issue Date: 2022
Publisher: Phenikaa University
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện chủ yếu nhằm giưới thiệu phương pháp sơ đồ tư duy và ứng dụng của nó đối với việc học từ vựng tiếng anh nói riêng. Một cuộc khảo sát quy mô nhỏ được diễn ra nhằm thu thập thêm thông tin của sinh viên về sơ đồ tư duy cũng như tình trạng học từ vựngt iếng anh của họ. Từ đó, nghiên cứu đề xuất những giải pháp để ứng dụng sơ đồ tư duy vào học từ vựng tiếng Anh cho các sinh viên năm nhất chuyên Anh trường Đại học Phenikaa một cách hiệu quả nhất.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/9721
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Tiếng Anh
ABSTRACTS VIEWS

112

FULLTEXT VIEWS

16

Files in This Item:
Thumbnail
  • 29062022KLTN_BuiThiNgocAnh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 978,5 kB

    • Format : Adobe PDF