Search

Current filters:

Current filters:

Author

Subject

Date issued

Has File(s)

Search Results

Results 1-2 of 2 (Search time: 0.0 seconds).
  • <<
  • 1
  • >>
  • Authors: Vũ, Cao Đàm;  Advisor: -;  Co-Author: - (2009)

    Tài liệu tham khảo hướng dẫn phương pháp nghiên cứu khoa học để đạt được hiệu quả và năng suất cao, đưa ra các phương pháp từ những bước căn bản nhất

  • Authors: Trần, Quang Vinh;  Advisor: Chử, Văn An;  Co-Author: - (2007)

    Tài liệu Nguyên lý Kỹ thuật điện tử trình bày về nguyên tắc hoạt động cơ bản của các linh kiện và mạch điện tử thông dụng. Ngày nay kỹ thuật điện tử được áp dụng hêt sức rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ và đời sống.