Tác giả

Chủ đề

Năm xuất bản

Toàn văn

Tài liêu Khoa Kỹ thuật Y học biên soạn (9)Đăng ký nhận thông báo mới của Bộ sưu tập này

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Nhan đề " với thứ tự "Tăng dần "): Hiển thị 1-1 trong tổng số 1 tài liệu

  • Tác giả : Cục quản lý khám chữa bệnh;  Người hướng dẫn: -;  Đồng tác giả: - (2008)

    Bộ tài liệu Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Gồm 20 tài liệu: Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam từ năm 1987. Lúc đầu chương trình được thử nghiệm tại Tiền Giang, Vĩnh Phú và đã đem lại những thành công và ý nghĩa xã hội lớn lao. Nhờ đó, Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng đã nhanh chóng được các tỉnh khác học tập và nhân rộng trong những năm tiếp theo.Từ thực tiễn và kết quả thu được, Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng được ngành y tế xác định là chiến lược để giải quyết vần đề khuyết tật với chi phí thấp nhưng đem lại nhiều cơ hội hoà nhập cho người khuyết tật. Cho tới năm 2006, ước tính trên toàn quốc đã có khoảng 44 Tỉnh, Thành p...