Item Infomation


Title: Hoàn thiện quy trình chăm sóc khách hàng tại Phòng Tuyển sinh của Trường Đại học Phenikaa
Authors: Nguyễn, Xuân Thanh
Advisor: Dương, Thanh Thùy
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Phenikaa
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về hoạt động chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động chăm sóc khách hàng của Đại học Phenikaa. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quy trình chăm sóc khách hàng của Trường Đại học Phenikaa
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/2458
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

288

FULLTEXT VIEWS

11

Files in This Item:
Thumbnail
  • K11 _NguyenXuanThanh_30.07.2021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,32 MB

    • Format : Adobe PDF