Item Infomation


Title: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị khách hàng tại Công ty CP Vicostone
Authors: Nguyễn, Thị Thu Phương
Advisor: Khúc, Văn Quý
Issue Date: 2020
Abstract: Hệ thống được cơ sở lý thuyết về quản trị khách hàng trong doanh nghiệp. - Đánh giá được thực trạng hoạt động quản trị quan hệ khách hàng (CRM) tại Công ty Cổ phần VICOSTONE. - Đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện quy trình CRM tại Công ty cổ phần Vicostone
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/476
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

363

FULLTEXT VIEWS

26

Files in This Item:
 • Sidle khóa luận.pptx
    Restricted Access
  • Size : 411,9 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint XML

 • Thumbnail
 • Nguyen Thi Thu Phuong - Khoa luan.pdf
    Restricted Access
  • Size : 855,16 kB

  • Format : Adobe PDF