Tác giả

Chủ đề

Năm xuất bản

Toàn văn

Luận văn ThS Công nghệ thông tin (2)Đăng ký nhận thông báo mới của Bộ sưu tập này

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Nhan đề " với thứ tự "Tăng dần "): Hiển thị 1-2 trong tổng số 2 tài liệu

  • Tác giả : Đặng, Văn Báu;  Người hướng dẫn: Phạm, Tiến Lâm;  Đồng tác giả: - (2023)

    Vấn đề nghiên cứu mà tôi đặt ra trong đề tài này là nhận dạng văn bản viết tay tiếng việt. Tôi quan tâm đến việc xây dựng các kiến rúc mô hình học máy có khả năng nhận diện và xử lý văn bản viết tay một các chính xác, hiệu quả.