Item Infomation


Title: Đánh giá kiến thức dự phòng tái phát xuất huyết tiêu hóa ở người bệnh loét dạ dày tá tràng trước-sau giáo dục sức khỏe tại bệnh viện Quân y 354 năm 2021
Authors: Đỗ, Đức Quân
Advisor: Phạm, Thị Thu Hương
Issue Date: 2022
Publisher: Phenikaa University
Abstract: Xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng là một trong những nguyên nhân hàng đầu, tỷ lệ từ 40 - 45% trong các loại chảy máu đường tiêu hoá trên. Tuy đã có nhiều loại thuốc điều trị có hiệu quả, nhưng xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng vẫn là một trong những biến chứng thường gặp nhất của bệnh loét dạ dày tá tràng, với tỷ lệ tử vong vào khoảng 3-10%, tỷ lệ tái phát cao. Với mục đích giảm tỷ lệ tái phát, nghiên cứu này được thực hiện với Mục tiêu: Đánh giá, mô tả sự thay đổi kiến thức về dự phòng tái phát xuất huyết tiêu hóa và một số yếu tố liên quan của người bệnh loét dạ dày tá tràng tại khoa tiêu hóa Bệnh viên quân y 354 năm 2021.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/9713
Appears in CollectionsLuận văn ThS Khoa Điều dưỡng
ABSTRACTS VIEWS

30

FULLTEXT VIEWS

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19800040 - DoDucQuan.pdf
      Restricted Access
    • Size : 9,68 MB

    • Format : Adobe PDF